Kuvapaikka - Imageplace

Talviolosuhteisiin suunnitellut LNG-käyttöiset alukset

9.1.2017


image001_20170102142153_818699.jpg : 45 kBESL Shippingille on itsestään selvää, että uudet LNG-käyttöiset laivat suunnitellaan toimimaan vaativissa talviolosuhteissa. Jäävahvistetun rungon lisäksi on otettava huomioon monia muita asioita, kun aluksia mukautetaan haastaviin olosuhteisiin.

Laivat on suunniteltu toimimaan lämpötiloissa, jotka vaihtelevat -30 asteesta +30 asteeseen. Majoitustiloissa on lisäeristeet ja kaksinkertaiset ikkunat, joilla varmistetaan viihtyvyys kylmällä säällä ja pienennetään lämmitykseen tarvittavan energian kulutusta. Lisäeristeet asennetaan miehistön majoitustiloihin ja muihin tiloihin, joissa on oltava riittävän lämmintä.

Konehuoneen ilmastointijärjestelmässä on tuloilman lämmityslaitteet. Ilman tuloilman lämmitystä 30 asteen pakkanen voi aiheuttaa jäätymistä. Lämmitys on erityisen tärkeää nesteytetyllä maakaasulla toimivassa laivassa, koska sen konehuoneessa ilma kierää enemmän kuin dieselkonein varustetuissa laivoissa.

Kannella osa putkista on asennettu koholle kannen pinnasta, esimerkiksi puolen metrin korkeuteen. Näin vältetään ongelmat, jos kansi talvella kerää jäätä. Jos putken aukko on kannen pinnan tasolla, se kerää helpommin jäätä, mikä aiheuttaa lisätöitä miehistölle, kun luukku täytyy avata.

Ilmastointiyksikössä on energiaa säästävä ratkaisu, joka pienentää jäähdytystarvetta 30 prosenttia ja lämmitystarvetta noin 45 prosenttia perinteiseen järjestelmään verrattuna. Talviolosuhteissa on tärkeää minimoida valmiiksi lämmitetyn ilman hävikki, koska ilman lämmitys on energiaintensiivinen prosessi.
«   takaisin julkaisulistaan