Kuvapaikka - Imageplace

Aspon nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

ASPO Oyj             PÖRSSITIEDOTE        2.1.2017 klo 10.00     
   
 
ASPON NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKITSEMISEKSI

Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 5.4.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi.

Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg ilmoitti nimitystoimikunnalle, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Risto Salo.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot olisivat seuraavat:

  • hallituksen jäsen 2 700 euroa / kuukausi (vuonna 2016 palkkio oli 2 400 euro/kk)
  • varapuheenjohtaja 1,5 x hallituksen jäsenen palkkio eli 4 050 euroa / kuukausi (vuonna 2016 palkkio oli 3 600 euroa/kk)
  • puheenjohtaja 2 x hallituksen jäsenen palkkio eli 5 400 euroa / kuukausi (vuonna 2016 päätoimisen puheenjohtajan palkkio oli 15 500 euroa/kk)


Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot säilytetään ennallaan eli maksetaan 700 euroa / kokous. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi 1,5 x valiokunnan jäsenen kokouspalkkio eli 1 050 euroa / kokous (vuonna 2016 palkkio oli 700 euroa/kokous). Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 31.8.2016 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Tatu Vehmas, puheenjohtaja (Vehmaksen suku); Veronica Timgren (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Reima Rytsölä (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Mikko Mursula (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Tatu Vehmas, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 400 785 461, vehmastatu@gmail.com Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.


JAKELU:      
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi« takaisin julkaisulistaan