Kuvapaikka - Imageplace

Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

 ASPO Oyj      TILINPÄÄTÖSTIEDOTE   15.2.2017    klo 11.00                                                       


ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. -31.12.2016

Aspo Q4: Liikevaihto kasvoi, liikevoitto parani
(Suluissa esitetty vuoden 2015 vastaavan ajanjakson luvut)

Tammi-joulukuu 2016

- Aspon liikevaihto oli 457,4 Me (445,8 Me).
- Liikevoitto oli 20,4 Me (20,6 Me).
- Tilikauden voitto oli 15,9 Me (19,8 Me).
- Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,61 euroa).
- ESL Shippingin liikevoitto oli 12,6 Me (14,7 Me), Leipurin 2,0 Me (2,4 Me), Telkon 10,1 Me (10,4 Me) ja Kaukon -0,1 Me (-1,2 Me).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 16,2 Me (25,0 Me).

Vuoden 2015 liikevoitto ja tilikauden voitto sisältävät jäljempänä avainlukutaulukossa esitettävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Loka-joulukuu 2016

- Aspon liikevaihto oli 124,5 Me (122,1 Me)
- Liikevoitto oli 6,3 Me (6,2 Me).
- Vuosineljänneksen voitto oli 5,2 Me (3,7 Me).
- Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,11 euroa).
- ESL Shippingin liikevoitto oli 4,1 Me (4,5 Me), Leipurin 0,7 Me (0,4 Me), Telkon 2,5 Me (1,9 Me) ja Kaukon 0,0 Me (0,6 Me).

Loka-joulukuun 2015 liikevoitto ja vuosineljänneksen voitto sisältävät jäljempänä avainlukutaulukossa esitettävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

- Liikevaihto Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden alueella kasvoi neljännellä neljänneksellä 21 % vertailukauteen nähden ja oli ennätyssuuri 42,0 Me (34,7 Me).
- Telkon liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 21 % ja liikevoitto parani 2,5 Me:oon (1,9). Merkittävin syy oli länsimarkkinoilla loppuvuotta kohden kiihtynyt kasvu ja kannattavuuden parantuminen.
- ESL Shipping sai katsauskaudella päätöksen enintään 5,9 Me:n EU:n energiatehokkuus- ja ympäristöinvestointituesta, josta yhtiö vastaanotti neljännellä neljänneksellä 2,1 Me.
- Aspo tarkensi taloudellisia tavoitteitaan 24.11.2016 siten, että taloudelliset tavoitteet pyritään saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä. ESL Shipping arvioi saavuttavansa liikevoittotason 20-24 % vuoteen 2020 mennessä.

Ohjeistus vuodelle 2017
 
Aspon liikevoitto on 22-27 miljoonaa euroa vuonna 2017 (20,4).

Hallituksen osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta (0,41), ja että osinko maksetaan kahdessa erässä: huhtikuussa ja marraskuussa.

Tarkemmat tiedot osinkoehdotuksesta ovat tässä tiedotteessa kohdassa "Osinkoehdotus".

Vuoden 2017 yleisnäkymät

Markkinoiden epävarmuus on vähentynyt. Teollisuustuotannon odotetaan kasvavan Aspon liiketoimintojen päämarkkina-alueilla 2017 aikana. Raaka-ainehintojen odotetaan säilyvän matalalla tasolla. Venäjällä kansantalouden ja teollisuustuotannon odotetaan kääntyvän kasvuun. Poliittiset riskit ovat kohonneet, mikä voi vaikuttaa toimintaympäristöön nopeasti tai heikentää vapaakauppaa pitemmällä aikavälillä.


AVAINLUVUT

  10-12/
2016
  10-12/
2015
  Muutos
%
1-12/
2016
  1-12/
2015
  Muutos
%
   
                         
Liikevaihto, Me 124,5   122,1   2,0 457,4   445,8   2,6    
Liikevoitto, Me *) 6,3   6,2   1,6 20,4   20,6   -1,0    
Liikevoitto-% 5,1   5,1     4,5   4,6        
Voitto ennen veroja, Me **) 5,7   3,9   46,2 17,4   21,3   -18,3    
Tilikauden voitto, Me **) 5,2   3,7   40,5 15,9   19,8   -19,7    
                         
Tulos/osake, euroa 0,17   0,11   54,5 0,49   0,61   -19,7    
Liiketoiminnan rahavirta, Me 18,7   14,3   30,8 16,2   25,0   -35,2    
                         
Oma pääoma/osake, euroa           3,75   3,36        
Oman pääoman tuotto (ROE), %           14,6   19,1        
Omavaraisuusaste,%           37,4   33,8        
Nettovelkaantumisaste, %           89,8   101,4        
                         
ESL Shipping, liikevoitto, Me 4,1   4,5   -8,9 12,6   14,7   -14,3    
Leipurin, liikevoitto, Me 0,7   0,4   75,0 2,0   2,4   -16,7    
Telko, liikevoitto, Me  *) 2,5   1,9   31,6 10,1   10,4   -2,9    
Kauko, liikevoitto, Me *) 0,0   0,6   -100,0 -0,1   -1,2   91,7    

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
*) Liikevoittoon 1-12/2015 sisältyy Kaukon liikearvosta kirjattu arvonalennus 1,3 Me sekä Telkolle Tullin määräämiä maksuja ja asian käsittelyyn liittyviä asiantuntijakuluja 0,6 Me, joista viimeiselle neljännekselle kohdistuu 0,2 Me.
 
**) Tilikauden 1-12/2015 voittoon sisältyy Kaukon liikearvosta kirjattu arvonalennus 1,3 Me, rahoituseriin kirjattu 4,9 Me:n myyntivoitto sekä Tullin määräämiä maksuja sekä asiantuntijakuluja 2,0 Me, joista viimeiselle neljännekselle kohdistuu 1,6 Me. 


ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI NELJÄTTÄ NELJÄNNESTÄ JA TILIKAUTTA:

"Kokonaisuutena 2016 oli hyvä ja dynaaminen vuosi. Aspon liikevaihdon ja liikevoiton kasvu kiihtyi toisella vuosipuoliskolla. Odotamme hyvän kehityksen jatkuvan ja ohjeistamme vuoden 2017 liikevoiton olevan 22-27 miljoonaa euroa (20,4).

Omistamiemme tytäryhtiöiden johtamista kehitettiin monella tasolla. Yhtiöiden hallituskokoonpanoja vahvistettiin, Leipurin Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.3.2016 alkaen Mikko Laavainen, Kauko uusi ilmeensä strategiansa mukaiseksi ja Telko panosti aluestrategiaan ja laajentui sekä kasvoi voimakkaasti idässä. ESL Shipping sai päätöksen enintään 5,9 miljoonan euron EU:n tuesta laivojen energiatehokkuus- ja ympäristöinvestointeihin. Pohjatyötä tulevalle tuloskehitykselle vietiin vahvasti eteenpäin.

Varustamon toimintaympäristö oli vuonna 2016 poikkeuksellisen haastava. Epäterveen heikot kansainväliset rahtihintojen tasot heikensivät myös ESL Shippingin tulosta. Vaikka muut alusluokat paransivat kannattavuuttaan, supramax-alusten tappiollisuus kevään ja kesän aikana heikensi koko vuoden tulosta. Neljännen neljänneksen liikevoittoa, 4,1 miljoonaa euroa (4,5), voi kuitenkin pitää markkinatilanne huomioiden hyvänä suorituksena. Arvioimme supramax-alusten kannattavuuden olevan vuonna 2017 parempi kuin vuonna 2016.

Telko paransi merkittävästi liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan neljännellä neljänneksellä. Näimme jo keväällä, että Venäjän talouden lasku oli pysähtynyt ja odotimme markkinatilanteen paranevan. Telkon voimakas panostus kasvuun palkittiin itämarkkinoilla 26 %:n liikevaihdon kasvulla. Neljänneksen liikevoitto parani ja oli 2,5 miljoonaa euroa (1,9). Telko paransi kannattavuuttaan erityisesti länsimarkkinoilla.

Leipurin-liiketoiminnan kannattavuus on kaukana potentiaalistaan vaikka liikevoitto paranikin neljännellä neljänneksellä ja oli 0,7 miljoonaa euroa (0,4). Leipurin kasvu Venäjällä jatkui vahvana ja kannattavuus säilyi hyvänä liikevoittoprosentin ollessa noin 9 %. Koneliiketoiminta oli vuonna 2016 tappiollinen. Voimakas panostus koneliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseen sekä uusille markkina-alueille suuntaaminen tuottivat vuoden lopussa ennätyskorkean tilauskannan, joka varmistaa koneliiketoiminnan positiivisen tuloskehityksen vuonna 2017.

Aspon hallinnon kulutaso on saatu tavoitetasolle vuoden 2016 aikana. Liiketoimintojen paremmat näkymät ja entistä parempi kuluteho mahdollistavat määrätietoisen etenemisen vuoden 2017 aikana kohti taloudellisten tavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä." 


ASPO-KONSERNI

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto segmenteittäin

    10-12/2016 10-12/2015 Muutos 1-12/2016 1-12/2015 Muutos  
    Me Me % Me Me %  
ESL Shipping   20,6 19,9 3,5 71,4 76,2 -6,3  
Leipurin   30,7 31,5 -2,5 112,7 117,8 -4,3  
Telko   64,9 53,6 21,1 240,3 215,3 11,6  
Kauko 8,3 17,1 -51,5 33,0 36,5 -9,6  
Muu toiminta   0,0 0,0 - 0,0 0,0 -  
Yhteensä   124,5 122,1 2,0 457,4 445,8 2,6  


Segmenttien välillä ei ole merkittävää liikevaihtoa.


Liikevaihto markkina-alueittain

      10-12/2016 10-12/2015 Muutos 1-12/2016 1-12/2015 Muutos  
      Me Me % Me Me %  
Suomi     38,7 38,8 -0,3 149,4 147,7 1,2  
Skandinavia     12,1 11,6 4,3 47,5 51,8 -8,3  
Baltia     12,7 12,6 0,8 50,4 50,4 0,0  
Venäjä, Ukraina + muut
IVY-maat
  42,0 34,7 21,0 145,6 128,3 13,5  
Muut maat     19,0 24,4 -22,1 64,5 67,6 -4,6  
Yhteensä     124,5 122,1 2,0 457,4 445,8 2,6  


Markkina-alue Venäjä, Ukraina ja muut IVY-maat kasvatti liikevaihtoaan neljännellä neljänneksellä 21 % ja oli suurin markkina-alue. Vuositasolla liikevaihdon kasvu markkina-alueella oli 13,5 %. Loka-joulukuussa muut maat -alueen liikevaihto laski 22,1 %, mikä johtui Kaukon Kiinan projektitoimitusten ajoittumisesta vuonna 2015 viimeiselle vuosineljännekselle.


TULOS

Liikevoitto segmenteittäin

    10-12/2016 10-12/2015 Muutos 1-12/2016 1-12/2015 Muutos  
    Me Me % Me Me %  
ESL Shipping   4,1 4,5 -8,9 12,6 14,7 -14,3  
Leipurin   0,7 0,4 75,0 2,0 2,4 -16,7  
Telko   2,5 1,9 31,6 10,1 10,4 -2,9  
Kauko   0,0 0,6 -100,0 -0,1 -1,2 91,7  
Muu toiminta   -1,0 -1,2 16,7 -4,2 -5,7 26,3  
Yhteensä   6,3 6,2 1,6 20,4 20,6 -1,0  


Osakekohtainen tulos


Tilikauden tulos/osake oli 0,49 euroa (0,61). Oma pääoma/osake oli 3,75 euroa (3,36). Vertailukauden tulosta paransi merkittävästi ESL Shippingin omistamien vakuutusosakeyhtiö Alandian osakkeiden kaupassa syntynyt 4,9 miljoonan euron rahoituseriin kirjattu myyntivoitto, jonka vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli noin 0,16 euroa.

Taloudelliset tavoitteet

Aspo tavoittelee keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa, enintään 100 prosentin nettovelkaantumisastetta sekä nykyrakenteella 7 prosentin liikevoittoa vuoteen 2020 mennessä.

Tilikauden liikevoittoprosentti oli 4,5 % (4,6), oman pääoman tuotto oli 14,6 % (19,1) ja nettovelkaantumisaste 89,8 % (101,4).


VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Kansainvälisen talouden kasvun odotetaan kiihtyvän 2017. Epävarmuus ja heikko suhdanne Aspolle tärkeillä idän kasvumarkkinoilla on kääntynyt kasvuksi. Venäjän, Ukrainan, ja muiden IVY-maiden tulevaa kehitystä on kuitenkin haastavaa ennustaa. Valuuttojen arvojen arvioidaan edelleen vaihtelevan voimakkaasti. 

Öljyn hinta säilynee matalalla tasolla. Yleisesti tuotannollisten raaka-aineiden hintojen odotetaan pysyvän matalina. Konserni jatkaa markkinaosuuksien kasvattamista kannattavasti strategisesti tärkeillä idän kasvumarkkinoilla. Teollisuustuotannon odotetaan kasvavan Aspon liiketoimintojen päämarkkina-alueilla 2017 aikana. Kansainvälisten kuivarahtihintojen odotetaan säilyvän matalina mutta varustamo on varmistanut kapasiteettinsa käytön pääosin pitkäaikaisin sopimuksin. Toisen supramax-aluksen liikennöinti on varmistettu Itämeren alueella 2017 aikana, mikä vähentää merkittävästi ns. spot-liikennöintiä. Leipurin tappiollinen koneliiketoiminta kääntyy voitolliseksi ennätyskorkean tilauskannan seurauksena.

ASPON LIIKETOIMINNAT


ESL SHIPPING

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Tilikauden lopussa varustamon tonnisto koostui 14 yksiköstä, joista 13 oli varustamon omia ja yksi vuokrattu yksikkö.

    10-12/2016 10-12/2015 Muutos-% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos-%  
Liikevaihto, Me   20,6 19,9 3,5 71,4 76,2 -6,3  
Liikevoitto, Me   4,1 4,5 -8,9 12,6 14,7 -14,3  
Liikevoitto-%   19,9 22,6   17,6 19,3    

ESL Shippingin palvelukokonaisuus perustuu kykyyn operoida tehokkaasti ja luotettavasti jääalueilla sekä lastata ja keventää aluksia merellä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä varustamon alukset ovat operoineet pääosin Itämerellä ja Pohjois-Euroopan liikenteessä sekä suorittaneet merilastausta ja -purkausta. Kuljetukset Itämerellä ja Pohjanmerellä perustuvat pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin.

Yleiset kuivien irtolastien markkinarahtihinnat nousivat loppuvuonna 2016, mutta ovat pidemmän aikavälin tarkastelussa edelleen matalalla tasolla. Varustamo solmi neljännellä neljänneksellä vuosisopimuksen venäläisen teräsyhtiön kanssa rautapellettien kuljettamisesta supramax-aluksella Euroopan markkinoille. Sopimuksen kannalta ratkaisevia tekijöitä ovat ESL Shippingin alusten korkea jäävahvistus ja kyky itsenäiseen lastinkäsittelyyn. Uusiutuvan bioenergian kuljetukset jatkuivat aiemmin ennustettua korkeammalla volyymitasolla. Supramax-alusten tulos kääntyi neljännellä neljänneksellä voitolliseksi. Vuoden viimeisellä neljänneksellä määräaikaistelakoitiin yksi alus.

ESL Shippingin neljännen neljänneksen liikevaihto nousi 20,6 miljoonaan euroon (19,9) vertailukautta korkeampien kuljetusmäärien ja kohonneen laivapolttoaineen hinnan vuoksi. Dollarin vahvistuminen nosti osaltaan polttoaineen euromääräisiä hintoja. Kannattavuus säilyi markkinatilanne huomioiden hyvänä ja liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (4,5).

Merellä tapahtuva suurten valtamerialusten lastaus- ja purkaustoiminta oli vuoden viimeisellä neljänneksellä normaalilla tasolla. Kaudella aika ajoin vallinneet vaikeat sääolosuhteet pidensivät operaatioiden kestoa ja heikensivät lastaus- ja purkaustoiminnan kannattavuutta vertailukauteen nähden.

Loka-joulukuussa ESL Shipping kuljetti lasteja 3,2 miljoonaa tonnia (3,1). Terästeollisuuden kuljetusmäärät olivat vertailukauden tasolla ja energiateollisuuden kuljetusmäärät nousivat edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta niin uusiutuvan energian kuin kivihiilenkin osalta.

ESL Shipping säilytti vuonna 2016 hyvän kannattavuuden alkuvuoden poikkeuksellisen vaikeasta markkinaympäristöstä huolimatta liikevoiton ollessa 12,6 miljoonaa euroa (14,7). Varustamon liikevaihto laski tammi-joulukuussa 71,4 miljoonaan euroon (76,2). Liikevaihdon laskuun vaikutti voimakkaasti alkuvuonna vallinnut suurten irtolastialusten historiallisen vaikea markkinatilanne, joka pakotti varustamon supramax-alukset operoimaan tappiollisella spot-markkinalla. Hyvästä viimeisestä neljänneksestä huolimatta supramax-alusten tulos oli vuositasolla niukasti tappiollinen. Niiden kannattavuus oli kuitenkin selvästi vallinnutta markkinakeskiarvoa korkeampi. Vuonna 2016 ESL Shipping kuljetti lasteja 10,7 miljoonaa tonnia (11,1). Vuositasolla lastimäärän alentuminen johtui pääosin supramax-alusten vertailukautta pitemmistä merimatkoista.

Varustamon uudisrakennusprojekti kahden maailman ensimmäisen LNG-käyttöisen handy-size irtolastialuksen rakentamiseksi on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja yhteistyö Sinotrans & CSC Jinlingin telakan kanssa on sujunut hyvin. Uudet alukset tulevat Itämeren liikenteeseen vuoden 2018 alkupuoliskolla.

Uudet alukset tulevat liikennöimään pohjoisella Itämerellä tehostaen kuljetusketjua ja vähentävät merkittävästi toiminnan ympäristörasitusta. EU tukee alusten energiatehokkuus- ja ympäristöinvestointeja. ESL Shippingin saama tuki on vuosien 2016-2019 aikana enintään 5,9 miljoonaa euroa, josta 2,1 miljoonaa euroa maksettiin neljännellä neljänneksellä. Bothnia Bulk -hankkeen muut osapuolet ovat SSAB Europe Oy, Luleå Hamn AB, Oxelösunds Hamn AB, Raahen Satama Oy ja Raahen Voima Oy. EU-tuki on myönnetty Verkkojen Eurooppa -rahoitusinstrumentin liikennesektorin hausta.

ESL Shippingin näkymät 2017

Suurten kuivarahtialusten markkinarahdit ovat viimeisen puolen vuoden aikana nousseet merkittävästi vuoden takaiselta historiallisen heikolta tasolta, mutta niiden ennustetaan vuonna 2017 pysyvän edelleen verraten alhaisella tasolla. Uusia kuivarahtialuksia ei juurikaan ole tilattu, mistä syystä kysynnän ja tarjonnan tasapainon on ennustettu paranevan tulevina vuosina. Muutosta kiihdyttävät myös merenkulun tiukentuvat ympäristömääräykset, jotka voivat vähentää vanhimman tonniston tarjontaa tulevaisuudessa. Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetista on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. Samoin varustamon toisen supramax-aluksen kannattava työllisyys kuluvalle vuodelle on jo varmistettu pitempiaikaisella sopimuksella Itämerelle.

Terästeollisuuden kuljetusten odotetaan kehittyvän positiivisesti tai säilyvän ennallaan. Kysynnän sesonkivaihtelu saattaa edellyttää puskuproomujärjestelmän kapasiteetin sopeuttamista myöhemmin keväällä edellisten vuosien tapaan. Kaivos- ja metalliteollisuuden kysyntä voi lisääntyä, osaksi kohonneiden raaka-ainehintojen seurauksena.

Energiateollisuuden kuljetustarpeen arvioidaan kokonaisuudessaan olevan edellisvuotta korkeamman lähinnä biopolttoaineiden kasvavan kuljetuskysynnän johdosta. Kivihiilen kuljetusmäärien ennakoidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja käyttö keskittyy ennustettavampaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoon lauhdesähkön tuotannon heikosta kannattavuudesta ja lauhdevoimaloiden aiemmin ilmoitetuista sulkemisista johtuen.

Merellä tapahtuvan suurten alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysynnän odotetaan olevan vilkasta. Tarvittaessa varustamon kapasiteettia sopeutetaan kysynnän vaihtelun ja mahdollisten uusien asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti myös rahtaamalla lisää ulkopuolista kapasiteettia. Yhtiön pyrkimyksenä on jatkaa liiketoimintaa arktisilla alueilla edellisvuosien tapaan.

Strategiansa mukaisesti varustamo jatkaa työtä asiakaspinnan laajentamiseksi erityisesti sellaisiin asiakaskuljetuksiin, joissa voidaan laajentaa sekä lastivalikoimaa että yhtiön toiminta-aluetta hyödyntäen alusten itsenäistä lastinkäsittelykykyä ja poikkeuksellisen hyvää jäävahvistusta. Vuoden 2017 aikana neljä alusyksikköä tullaan telakoimaan suunnitelman mukaisesti.


LEIPURIN

Leipurin on ainutlaatuinen ratkaisujen tarjoaja leipomo- ja konditoriatuotteiden,
elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen (out of home, OOH) markkinoilla. Leipurin tarjoamat ratkaisut käsittävät muun muassa tuotevalikoiman kehityksen, reseptiikan, raaka-aineet, koulutuksen ja laitteet aina myyntipisteiden suunnitteluun saakka. Osana kokonaisratkaisuja Leipurin suunnittelee, toimittaa ja huoltaa leipomoteollisuuden valmistuslinjoja, paistopisteitä sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Puolassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.


    10-12/2016 10-12/2015 Muutos-% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos-%  
Liikevaihto, Me   30,7 31,5 -2,5 112,7 117,8 -4,3  
Liikevoitto, Me   0,7 0,4 75,0 2,0 2,4 -16,7  
Liikevoitto-%   2,3 1,3   1,8 2,0    


Leipurille tärkeiden raaka-aineiden hinnat säilyivät vertailukauden tasolla.

Leipurin loka-joulukuun liikevaihto jäi vertailukaudesta ja oli 30,7 miljoonaa euroa (31,5). Liikevoitto kasvoi ja oli 0,7 miljoonaa euroa (0,4). Vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 2,3 % (1,3).   

Liikevaihto laski leipomokoneliiketoiminnassa sekä merkittävästi Puolan raaka-aineliiketoiminnassa. Leipomoraaka-aineiden liikevaihto Venäjällä, Ukrainassa ja muissa IVY-maissa kasvoi 18 % mutta liikevoittoprosentti laski 7 prosenttiin. Leipomoraaka-aineiden liikevaihto Suomessa kasvoi johtuen pääasiassa artesaani- ja OOH-asiakkuuksista.


Liikevoiton kasvu loka-joulukuussa johtui pääasiassa itämarkkinoiden liikevaihdon kasvusta leipomoraaka-aineissa sekä koneliiketoiminnan parantuneesta kannattavuudesta. Koneliiketoiminta kääntyi voitolliseksi pitkän, ruplan voimakkaasta heikkenemisestä alkaneen tappiojakson jälkeen.

Neljännellä neljänneksellä Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden liikevaihto konemyynti mukaan lukien kasvoi noin 5 % ollen 9,6 miljoonaa euroa (9,1) ja liikevoittoprosentti oli noin 7 % (7).

Leipurin-liiketoiminnan tammi-joulukuun liikevaihto oli 112,7 miljoonaa euroa (117,8) ja liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa (2,4). Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden liikevaihto oli 30,6 miljoonaa euroa (30,6). Raaka-aineliiketoiminnan liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla. Koneliiketoiminnan liikevaihto laski ja liiketulos oli vuonna 2016 tappiollinen. Uuden strategian toimeenpanoon liittyvät panostukset laskivat liikevoittoa.
 
Leipurin Oyj:n toimitusjohtajana aloitti 1.3.2016 Mikko Laavainen.  

Leipurin näkymät 2017

Markkinatilanteen odotetaan säilyvän ennallaan Leipurin keskeisillä markkinoilla. Markkina-aseman odotetaan säilyvän vahvana teollisen leipomisen sektorilla Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä, ja sekä liikevaihdon että liikevoiton odotetaan parantuvan.

Venäjän taloustilanteen heikkenemisen arvioidaan kääntyneen kasvuksi ja kuluttajien ostovoiman odotetaan paranevan. Leipomoraaka-aineiden paikallista hankintaa Venäjällä on lisätty korvaamaan tuontiraaka-aineita. Tällä pyritään vastaamaan kysynnän muutokseen kehittämällä hintakilpailukykyisempää tarjoomaa ja vastaamaan Venäjällä olevaan kotimaisuuskampanjaan. Tavoitteena on kasvattaa paikallisten raaka-aineiden osuus yli 50 %:iin. Paikallinen hankinta on hajautettu ja merkittäviä alueellisia tuotantokumppaneita on kymmeniä. Leipurin säilyttää alueella hyvän kannattavuuden, vahvistaa markkina-asemaansa ja hakee kasvua niin leipä-, kahvileipä- kuin OOH-sektoreilta.

Kodin ulkopuolisen syömisen markkinat ovat Leipurin-liiketoiminnalle merkittävä uusi toiminta-alue, ja Leipurin jatkaa kasvuaan OOH-markkinoilla erityisesti Suomessa ja länsimarkkinoilla.

Koneliiketoiminnassa laiteinvestointien odotetaan kasvavan Suomessa ja Baltiassa. Lisäksi Venäjällä odotetaan varovaista investointien kasvua. Leipurin koneliiketoiminta jatkaa agenttiverkoston vahvistamista Länsi-Euroopassa ja Lähi-idässä.

Voimakas panostus koneliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseen sekä myynnin suuntaaminen uusille markkina-alueille tuotti vuoden lopussa ennätyskorkean tilauskannan, joka varmistaa koneliiketoiminnan positiivisen tuloskehityksen 2017.


TELKO

Telko on johtava muoviraaka-aineiden ja teollisuuskemikaalien asiantuntija ja jakelija. Liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen. Telkolla on tytäryhtiöt Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Azerbaidzanissa ja Kiinassa.

    10-12/2016 10-12/2015 Muutos-% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos-%
Liikevaihto, Me   64,9 53,6 21,1 240,3 215,3 11,6
Liikevoitto, Me *)   2,5 1,9 31,6 10,1 10,4 -2,9
Liikevoitto-%   3,9 3,5   4,2 4,8  


*) Tilikauden 2015 liikevoittoon sisältyy Tullin määräämiä maksuja ja asian käsittelyyn liittyviä asiantuntijakuluja 0,6 Me, joista viimeiselle neljännekselle kohdistuu 0,2 Me.Muoviraaka-aineiden hintojen lasku jatkui neljännellä vuosineljänneksellä, mutta Telkolle tärkeimpien kemikaalien hinnat nousivat vuosineljänneksen aikana.

Telkon liikevaihto kasvoi 21 % neljännellä neljänneksellä ja oli 64,9 miljoonaa euroa (53,6). Liikevoitto parani ja oli 2,5 miljoonaa euroa (1,9). Merkittävin syy liikevoiton kasvuun oli parantunut kannattavuus länsimarkkinoilla. Liikevoitto-% kasvoi edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

Venäjällä, Ukrainassa ja muissa IVY-maissa liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 26 % vertailukauteen verrattuna. Liikevoitto laski huomattavasti liikevoittoprosentin jäädessä selvästi alle 5 %:n. Telkolle tärkeä Venäjän rupla vahvistui noin 9 % edellisestä vuosineljänneksestä, mikä heikensi Venäjän yksikön kannattavuutta tilapäisesti. Heikon kannattavuuden pääsyinä olivat volyymituotteiden suhteellisesti suurempi osuus liikevaihdosta länsimarkkinoihin verrattuna ja niihin kohdistunut hintojen lasku. Lisäksi ajanjaksolla myytyjen tuotteiden ja niiden hankintahetken välisen ajan valuuttakurssimuutos heikensi edelleen hetkellisesti itämarkkinoilla myytävien tuotteiden kannattavuutta. Myös strategian mukaiset investoinnit koko Venäjän kattavaan alueelliseen myyntiverkostoon nostivat kuluja. Alueellisen kasvustrategian investointien odotetaan kuitenkin vaikuttavan jatkossa positiivisesti Venäjän liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Toimintaympäristö itämarkkinoilla oli edelleen haasteellinen vuonna 2016, vaikka öljyn hinnan nousu vahvisti ruplan arvoa lähes koko vuoden ja paransi samalla Venäjän talousnäkymiä. Länsimarkkinoilla toimintaympäristön paraneminen tuki kysyntää, mikä osaltaan kasvatti länsimarkkinoiden kannattavuutta.

Liikevaihto kasvoi vuonna 2016 ennätystasolle 240,3 miljoonaan euroon (215,3). Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden loppua kohden ja koko vuoden liikevaihto kasvoi 12 % huolimatta keskimäärin alhaisemmista muovien ja teollisuuskemikaalien raaka-aineiden hinnoista. Liikevaihdon kasvu perustui pääasiassa uusiin asiakkuuksiin, uusiin päämiehiin sekä myytyjen volyymien kasvuun. Liikevoitto vuonna 2016 oli 10,1 miljoonaa euroa (10,4).

Liikevaihto itämarkkinoilla vuonna 2016 kasvoi 16 % ja oli 110,8 miljoonaa euroa (95,5). Telkon Venäjän liikevaihto kasvoi 13 %, Ukrainan liikevaihto kasvoi 18 % ja länsimarkkinoiden liikevaihto 5 %. Muovien ja kemikaalien myyntivolyymit kasvoivat sekä itä- että länsimarkkinoilla. Länsimarkkinoilla liikevoitto ja liikevoittoprosentti kasvoivat, mutta itämarkkinoilla liikevoitto ja liikevoittoprosentti laskivat.

Telkon näkymät 2017

Öljyn ja pertokemian tuotteiden hintojen odotetaan säilyvän alhaisella tasolla. Itämarkkinoiden arvioitu suhdannekäänne positiiviseksi tukee Telkon kannattavuuskehitystä alueella. Telkon länsimarkkinoiden talouskehityksen odotetaan piristyvän 2017 aikana.

Telko panostaa kasvun lisäksi suhteellisen kannattavuuden parantamiseen. Korkeampiarvoisten teknisten tuotteiden osuuden kasvattaminen parantaa suhteellista kannattavuutta erityisesti länsimarkkinoilla. Telko jatkaa itämarkkinoilla alueellisen toimintastrategian mukaisesti perustamalla ja vahvistamalla alueellisia toimipisteitä. Telko selvittää mahdollisia uusia toimintamaita idän- ja Lähi-idän kasvumarkkinoilla.

KAUKO

Kauko on vaativien liikkuvien tietotyöympäristöjen asiantuntija. Se toimittaa parhaat työkalut, tuottavuutta parantavat ratkaisut ja tehokkaan käytön varmistavat palvelut teollisuuden, logistiikan, terveydenhuollon, ja viranomaisten tarpeisiin. Kaukon ratkaisuissa yhdistyvät räätälöidyt tietotekniset sovellus-, laite- ja palvelukokonaisuudet. Valikoimiin kuuluu myös energiatehokkuutta parantavia tuotteita. Kaukolla on yhtiöt Suomessa ja Saksassa.


    10-12/2016 10-12/2015 Muutos-% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos-%
Liikevaihto, Me   8,3 17,1 -51,5 33,0 36,5 -9,6
Liikevoitto, Me*)   0,0 0,6 -100,0 -0,1 -1,2 91,7
Liikevoitto-%   0,0 3,5   -0,3 -3,3  

*) Vuonna 2015 liikevoittoon sisältyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikearvosta kirjattu arvonalennus -1,3 Me

Tietokoneiden kokonaismyynti on laskenut Suomessa vertailukaudesta. Erikoiskäyttöisten, vaativiin liikkuviin tietotyön tehtäviin soveltuvien vahvennettujen tietokoneiden ja tablet-tietokoneiden myynti kasvoi kuitenkin vuoden 2016 aikana. Hajautetussa energiantuotannossa erityisesti aurinkosähköjärjestelmien myynti on kasvanut ja kasvun odotetaan jatkuvan vahvana.

Kaukon liikevaihto laski neljännellä neljänneksellä 52 % ja oli 8,3 miljoonaa euroa (17,1). Vertailukaudella liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvattivat projektitoimitukset Kiinassa. Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,6). Liikkuvan tietotyön liikevaihto laski hieman vertailukaudesta mutta liikevoitto oli positiivinen, mukaan lukien tietotekniikan toimitukset terveydenhuoltosektorille. Energiatehokkuuslaitteiden liikevaihto kasvoi.
Tietotekniikan toimitukset terveydenhuoltosektorille vähenivät merkittävästi, liikevaihto laski ja toiminta oli tappiollista neljännellä neljänneksellä. Sairaaloihin toimitettavien liikkuvien tietotekniikkayksiköiden organisaatiosta irtisanoutui avainhenkilöitä Suomessa ja Saksassa. Kauko tutkii ja selvityttää onko tapahtunut kilpailukiellon rikkomuksia ja luottamuksellisen aseman väärinkäytöksiä. Organisaation muutokset laskivat yksikön liikevaihtoa neljännellä neljänneksellä. Toiminta on organisoitu uudelleen Suomessa ja Saksassa.

Kaukon liikevaihto vuonna 2016 laski 10 % ja oli 33,0 miljoonaa euroa (36,5). Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-1,2). Vertailukauden liiketulosta heikensi Industrial-liiketoiminnan myynti, minkä yhteydessä Aspo arvioi Kauko-segmentin liikearvoa ja kirjasi siitä 1,3 miljoonan euron arvonalentumisen.

Vuonna 2016 energiatehokkuuslaitteiden myynti kehittyi hyvin vertailukauteen verrattuna. Nopeinta kasvu oli aurinkosähköjärjestelmissä. Ilmalämpöpumppujen myynti oli vertailukauden tasolla. Projektitoimitukset Kiinaan jäivät merkittävästi vertailukaudesta normaalia pienemmästä projektimäärästä johtuen.

Kauko muutti keväällä nimensä Kaukomarkkinoista Kaukoksi sekä uudisti yritysilmeensä ja asiakasviestinnän kokonaisuudessaan uuden strategian mukaisiksi. Kauko jatkoi uuden strategian mukaisesti yhtiön palvelutarjooman laajentamista sekä panosti vaativan liikkuvan tietotyön ratkaisujen kehittämiseen ja myyntiin. Lisäksi käynnistettiin uusia liiketoimintakehityshankkeita, jotka edellyttivät sekä teknisten ja kaupallisten osaajien lisärekrytointeja että sisäisten toimintamallien edelleenkehittämistä.

Kaukon näkymät 2017

Liikkuvan tietotyön kokonaisratkaisujen liikevaihdon ja kannattavuuden odotetaan paranevan. Kauko tarjoaa tehokkaasti integroituja ja räätälöityjä kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät sovellus-, laite- ja muut palvelut. Erityisesti sovellusliiketoiminnan odotetaan parantavan kannattavuutta. Palveluliiketoimintaa tullaan laajentamaan siirtymällä entistä enemmän kokonaisratkaisuihin. Vahvennettujen tietokoneiden markkinoilla arvioidaan kannettavien tietokoneiden myynnin pienenevän ja tablet-tietokoneiden myynnin kasvavan. Kauko tarjoaa terveydenhuoltosektorille erilaisia liikkuvia tietoteknisiä ratkaisuja tehostamaan hoitohenkilöstön työtä. Kaukon Saksassa valmistuttaman tietokoneen odotetaan tulevan myyntiin ensimmäisen neljänneksen aikana. Uusi terveydenhuoltosektorille soveltuva tietokone mahdollistaa myynnin aloittamisen myös muihin OEM-kanaviin.

Hajautetun energiatuotannon ratkaisujen markkinan odotetaan jatkavan kasvua erityisesti aurinkoenergian osalta. Tilauskanta on poikkeuksellisen hyvä.


MUU TOIMINTA

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. 

    10-12/2016 10-12/2015 Muutos-% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos-%
Liikevaihto, Me   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto, Me   -1,0 -1,2 16,7 -4,2 -5,7 26,3
               


Muun toiminnan liikevoitto oli neljännellä neljänneksellä -1,0 miljoonaa euroa (-1,2) ja tilikaudella -4,2 miljoonaa euroa (-5,7). Muun toiminnan kuluteho on parantunut tavoitetasolleen tilikauden aikana.


RAHOITUS

Konsernin rahavarat olivat 22,6 miljoonaa euroa (23,9). Konsernitaseen korolliset velat olivat 125,4 miljoonaa euroa (127,9). Korollisten velkojen keskikorko oli tilikauden päättyessä 1,8 % (1,7). Korottomat velat olivat 69,8 miljoonaa euroa (74,3).

Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 89,8 % (101,4) ja omavaraisuusaste 37,4 % (33,8).  

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa 16,2 miljoona euroa (25,0). Käyttöpääoman muutos oli tilikauden aikana -10,6 miljoonaa euroa (-4,2). Käyttöpääomaa sitoutui erityisesti Telkon voimakkaaseen kasvuun. Investointien rahavirta oli -6,1 miljoonaa euroa (-9,9). Investointien rahavirtaan vaikutti positiivisesti ESL Shippingin EU:lta saama 2,1 miljoonan euron tuki. Investointien rahavirtaan vertailukaudella vaikutti positiivisesti osakkeiden myyntitulo 4,9 miljoonaa euroa. Konsernin vapaa rahavirta (liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta) oli 10,1 miljoonaa euroa (15,1).

ESL Shipping Oy allekirjoitti marraskuussa yhteensä 50 miljoonan euron laivarahoitussopimukset uudisrakennusten rahoittamiseksi. Kahden erillisen sopimuksen laina-aika on 7 vuotta ja takaisinmaksuohjelma sisältää 3 vapaavuotta sekä lyhennysohjelman, joka vastaa 12 vuoden laina-aikaa. Rahoitussopimukset tulevat käyttöön täysimääräisesti alusten valmistuttua viimeistään vuonna 2018. Uudet sopimukset pidentävät Aspo-konsernin rahoituksen keskimaturiteettia ja osaltaan alentavat rahoituksen keskikorkoa. Aspo allekirjoitti kesäkuussa valmiusluottolimiittisopimuksen, jonka määrä on 20 miljoonaa euroa. Sopimuksen laina-aika on kolme vuotta ja se korvasi erääntyvän vastaavan suuruisen valmiusluottolimiittisopimuksen.

Aspo laski 27.5.2016 liikkeeseen uuden 25 miljoonan euron hybridilainan eli oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 6,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Aspo lunasti takaisin toukokuussa 2016 julkisella ostotarjouksella marraskuussa 2013 liikkeeseen lasketusta 20 miljoonan euron hybridilainasta yhteensä 15,4 miljoonaa euroa. Hybridilainan jäljellä oleva pääoma 4,6 miljoonaa euroa lunastettiin takaisin lainaehtojen mukaisesti 18.11.2016.

Aspon ja päärahoittajapankkien kesken allekirjoitettujen sitovien valmiusluottolimiittien määrä oli tilikauden päättyessä yhteensä 40 miljoona euroa. Valmiusluottolimiitit olivat tilikauden päättyessä kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Vuoden 2017 aikana erääntyy 20 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli kokonaisuudessaan käyttämätön.

Aspo on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksella, jonka käypä arvo 31.12.2016 oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,7). Rahoitusinstrumentti on käyvän arvon hierarkian tasolla 2.

Aspo-konserni on suojannut uusien alusten hankintaan liittyviä valuuttamääräisiä rahavirtoja valuuttatermiineillä, joihin sovelletaan suojauslaskentaa. Näiden valuuttatermiinien nimellisarvo 31.12.2016 oli 36,2 miljoonaa euroa ja käypä arvo oli 1,7 miljoonaa euroa (0,1). Rahoitusinstrumentti on käyvän arvon hierarkian tasolla 2.


INVESTOINNIT


Konsernin investoinnit vuonna 2016 olivat 6,9 miljoonaa euroa (15,1) ja koostuivat pääosin ESL Shippingin alusten telakoinneista ja ylläpitoinvestoinneista sekä varustamon tilaamien maakaasukäyttöisten irtolastialusten ennakkomaksuista. EU tukee alusten energiatehokkuus- ja ympäristöinvestointeja. ESL Shipping tulee saamaan vuosien 2016-2019 aikana tukea enintään 5,9 miljoonaa euroa, josta 2,1 miljoonaa euroa maksettiin neljännellä neljänneksellä. Lisäksi investointeja kasvatti Telkon uuden liiketoiminnan haltuunottaminen Suomessa.

Investoinnit segmenteittäin ilman yritysostoja  

    10-12/2016 10-12/2015 Muutos 1-12/2016 1-12/2015 Muutos  
    Me Me % Me Me %  
ESL Shipping   2,4 9,7 -75,3 5,0 13,2 -62,1  
Leipurin   0,2 0,1 100,0 0,3 0,5 -40,0  
Telko   0,6 0,4 50,0 1,4 1,0 40,0  
Kauko   0,0 0,0 - 0,0 0,1 -100,0  
Muu toiminta   0,0 0,2 -100,0 0,2 0,3 -33,3  
Yhteensä   3,2 10,4 -69,2 6,9 15,1 -54,3  HENKILÖSTÖ


Henkilöstö segmenteittäin tilikauden lopussa

    12/2016 12/2015 Muutos-%  
ESL Shipping   226 223 1,3  
Leipurin   322 299 7,7  
Telko   280 265 5,7  
Kauko   42 46 -8,7  
Muu toiminta   25 24 4,2  
Yhteensä   895 857 4,4  


Aspo-konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden lopussa 895 (857). Henkilöstön määrä on kasvanut Leipurin ja Telkon itälaajentumisen myötä.

Palkitseminen

Aspo-konsernissa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuonna 2013. Suomen henkilöstöä koskeva tulospalkintajärjestelmä on kytketty henkilöstörahastoon niin, että tulospalkkion voi sijoittaa henkilöstörahastoon tai nostaa rahana. Rahastoinnin pitkän aikavälin tavoitteena on, että henkilöstöstä tulee yhtiön merkittävä omistajaryhmä. Henkilöstörahaston jäseninä ovat kaikki Aspo-konsernin suomalaisissa yhtiöissä työskentelevät henkilöt.

Aspo Oyj:n hallitus päätti vuonna 2015 noin 30 henkilöä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Ansaintajakson 2015 palkkio perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Vuoden 2015 ansaintajakson perusteella luovutettiin vuonna 2016 osakepalkkiona järjestelmään kuuluneille henkilöille yhteensä 88 970 kappaletta yhtiön hallussa olleita omia osakkeita sekä osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen kattamiseen.

Vuoden 2016 ansaintajakson palkkio perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Vuoden 2016 ansaintajakson perusteella tullaan luovuttamaan osakepalkkiona järjestelmään kuuluneille henkilöille yhteensä 26 040 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja enintään osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen kattamiseen.

Kannustinjärjestelmien sääntöjen mukaisesti Aspolle palautui työsuhteen päättymisen perusteella vuonna 2016 yhteensä 5 275 kpl osakepalkkiojärjestelmien perusteella luovutettuja omia osakkeita.


TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTOIMINTA

Aspo-konsernin tutkimus- ja kehittämistoiminta kohdistuu segmenttien luonteen mukaisesti pääosin toiminnan, menetelmien ja tuotteiden kehittämiseen osana asiakaskohtaista liiketoimintaa, mistä johtuen kehityspanokset sisältyvät erittelemättöminä normaaleihin liiketoiminnan kuluihin.


YMPÄRISTÖ

Aspo-konsernin toiminta ei aiheuta merkittäviä haittoja ympäristölle. Konserniyhtiöt noudattavat ympäristöasioiden hoidossa Aspon ympäristöpolitiikkaa, jonka keskeisenä periaatteena on toimintojen jatkuva parantaminen. Aspo tukee kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.

Aspo huolehtii ympäristöstä toimimalla aloitteellisesti ja seuraamalla jatkuvasti liiketoimintaansa liittyviä lakeja ja suosituksia ja niihin tehtäviä muutoksia. Aspo haluaa olla edelläkävijä kaikessa toiminnassaan ja pyrkii myös ennakoimaan ympäristömääräysten tulevaa kehitystä.


RISKIT JA RISKIENHALLINTA


Aspon liiketoimintaympäristö oli koko vuoden hyvin haastava. Aspon toimintamaissa taloudet heikentyivät yleisesti koko vuoden, mutta loppuvuoden aikana nähtiin eri alueilla piristymisen merkkejä. Länsimaiden kansantaloudet kasvavat hitaasti ja idässä supistuminen on hidastunut. Viimeisellä neljänneksellä Aspolle tärkeän Venäjän tavarantuonti kääntyi kasvuun ja koko vuoden jatkunut öljyn hinnan kohoaminen on vahvistanut ruplaa. Venäjällä inflaatio hidastui viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 tasolle ja erityisesti elintarvikkeiden hintojen nousu on hitaampaa kuin edeltävinä vuosina.

Rahtihinnat nousivat hitaasti koko vuoden. Varovainen käänne parempaan päin näkyy myös Aspon kaikkien toimialojen riskien alenemisena. Nopeat liikkeet kansainvälisessä politiikassa, valuuttojen arvoissa tai hyödykemarkkinoilla voivat silti vaikuttaa Aspon yhtiöiden tuotteiden kysyntään ja kilpailukykyyn. Sekä itä- että länsimarkkinoiden kasvua rajoitti edelleen investointihyödykkeiden heikko kysyntä.

Strategiset riskit

Aspo toimii länsimarkkinoiden lisäksi alueilla, joiden talouskehitys voi muuttua hyvin nopeasti negatiiviseksi tai positiiviseksi, minkä seurauksena liiketoiminnan harjoittamisen edellytykset voivat muuttua merkittävästi.

Venäjällä ja Ukrainassa ulkomaisten tuotteiden hintojen nousun seurauksena kulutuskysyntä vähentyi ja talous supistui. Viimeisen vuosineljänneksen aikana Venäjän talous supistui enää hyvin vähän ja inflaatio hidastui merkittävästi. Ennusteiden mukaan Venäjän talous on kääntymässä kasvuun vuoden 2017 aikana. Heikentynyt kulutuskysyntä on vaikuttanut kauppaan, mutta nimellispalkkojen kasvu ennakoi kulutuksen kasvua. Venäjän ja Ukrainan rahoitusmarkkinoilla ja maksuliikenteessä ei ole nähty enää heikkenemisen merkkejä. Yritysten investointihalukkuus on lisääntynyt, mutta varovaisuus hidastaa vielä investointihyödykkeiden myyntiä.

Venäjällä tuontitavaran hintojen nousua ja pakotteiden vaikutusta on vähennetty paikallisella hankintatoimella ja tuotannolla. Venäjällä tuotettuja raaka-aineita ja tarvikkeita on lisääntyvässä määrin otettu tuotantoon teollisuudessa laadun heikkenemisestä huolimatta. Tämä saattaa heikentää tuontiraaka-aineiden asemaa arvoketjussa ja alentaa katetasoa, mutta tuonnin määrän kasvu voi vastaavasti vähentää tähän liittyviä Aspon riskejä.

Poliittiset riskit ovat kohonneet, mikä voi vaikuttaa Aspon toimintaympäristöön nopeasti tai heikentää vapaakauppaa pitemmällä aikavälillä. Aspon markkina-alueen heikentynyt taloudellinen ja poliittinen tilanne on saattanut vaikeuttaa Aspon strategiaan kuuluvien rakenteellisten muutosten toteuttamista. Tilanne voi jatkua samanlaisena edelleen, mutta taloudellisen ja poliittisen paineen hellittäessä se voi muuttua päinvastaiseksi nopeastikin.

Talouspakotteet tai muut Venäjän nykytilanteesta johtuvat esteet voivat osaltaan vähentää kuljetuksia Venäjältä sekä suurten alusten keventämistoiminta merellä voi vähentyä. Suomessa ja muualla Euroopassa yhteiskunnallinen tavoite hiilen kulutuksen vähentämiseen energiantuotannossa on lisääntynyt, mikä saattaa vähentää hiilen kuljetustarvetta. Korvaavien energiatuotteiden tarve voi vastaavasti lisätä kuljetuksia ja tulevaisuuden kuljetusmäärien arviointi on näistä syistä vaikeutunut. Kansainvälisten rahti-indeksien matala taso ja kansainvälisesti kaluston lisääntyminen erityisesti suurissa kokoluokissa ovat lisänneet varustamojen pitkän aikavälin kannattavuuteen liittyvää epävarmuutta, joskin sekä rahti-indekseissä että kaluston määrissä voidaan nähdä jo vakiintumista.

Strategisia riskejä aiheuttavat kansainvälisesti heikon taloudellisen tilanteen sekä poliittisen ilmapiirin lisäksi teollisuusasiakkaiden näkymät ja tuotannolliset ratkaisut. Päätökset energiantuotannon rakenteista, joihin vaikuttavat ympäristöpolitiikka ja muut poliittiset valinnat, saattavat aiheuttaa teollisuuteen ja energiantuotantoon muutoksia, jotka voivat vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisätä vaihtoehtoisia energiamuotoja. Itämeren tavaravirrat voivat muuttua teräksen tuotannon, kustannusrakenteiden, asiakasrakenteen muutosten, kuten omistuksen keskittymisen tai muiden syiden vaikutuksesta. Muutokset voivat aiheuttaa negatiivisia seurauksia liiketoiminnalle kuljetustarpeiden vähentyessä, mutta niissä nähdään myös kasvavia mahdollisuuksia. Kansainvälisen meriliikenteen matalien rahtihintojen seurauksena kilpailu rahdeista voi kiristyä myös Itämerellä ja kilpailu voi lisääntyä myös osaltaan leutojen ja jäättömien talvien seurauksena. Kilpailuasemansa parantamiseksi Aspon ESL Shipping on rakentamassa uusia tälle alueelle ja asiakaskuntaan soveltuvia vähän polttoainetta kuluttavia ja vähäpäästöisiä aluksia.

Strategisiin riskeihin vaikuttavat rahtihintojen pitkän aikavälin muutokset, investointitrendit ja kaupan rakenteen muutokset erityisesti länsimarkkinoilla. Itämarkkinoilla riskejä kasvattavat muun muassa poliittinen epävakaus, yhteiskunnalliset rakenteet tai niiden reagoimattomuus liiketoiminnan kohtaamiin vaikeuksiin. Investointien patoutuminen ja purkautuminen voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä muutoksia kilpailutilanteessa ja asiakkaiden käyttäytymisessä.

Nopeat muutokset talouden rakenteissa voivat aiheuttaa riskejä asiakas- tai päämiesrakenteen tai teknologian muuttuessa sekä nopeita reaktioita edellyttävien mahdollisuuksien jäädessä hyödyntämättä. Aspon strategisia riskejä tasoittaa liiketoiminnan jakautuminen neljälle toimialalle ja liiketoiminnan harjoittaminen laajalla maantieteellisellä alueella sekä kyky reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Operatiiviset riskit

Vaikka Aspon toimintaympäristön taloudellinen epävarmuus on katsauskauden aikana vähentynyt, ovat operatiiviset riskit säilyneet. Näitä ovat esimerkiksi toimitusketjuihin ja henkilöihin liittyvät riskit.

Aspon liiketoimintojen kasvun painopiste on pitkään ollut kehittyvien markkinoiden alueilla, joissa kasvua hidastaviin riskeihin vaikuttavat mm. valuuttakurssit ja korkotaso, raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen taso ja muutokset, teollisuuden ja kaupan investoinnit, asiakkaiden maksuvalmius, lainsäädännön ja maahantuontiasetusten muutokset sekä viranomaistahojen toimimattomuus, epäneutraalius tai korruptio.

Talouden kasvu ja vaihtoehtoisesti tuotannon supistuminen voivat vaikuttaa raaka-aineiden kysyntään itämarkkinoilla. Poliittinen ja taloudellinen epävakaus vaikeuttaa kaupallista toimintaa ja tilanteen edelleen pitkittyessä voi hidastaa Aspon liiketoimintojen kasvua. Kuluttajakäyttäytyminen heijastuu myös B-to-B-asiakkaiden kautta syntyviin riskeihin ja niiden tasoihin. Kehittyvien markkinoiden kasvumahdollisuudet lisäävät kilpailijoiden halua aloittaa liiketoiminta tai laajentaa liiketoimintaansa näillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden haastavuus ja kärjistynyt tilanne Ukrainassa ovat myös aiheuttaneet kilpailijoiden vetäytymistä, mikä on luonut Aspon liiketoiminnoille uusia mahdollisuuksia sekä lisännyt markkinaosuuksia ja joillakin liiketoiminnan alueilla parantanut kannattavuutta. Kilpailun normalisoitumista esimerkiksi Ukrainassa on jo tapahtunut.

Valuuttakurssimuutoksilta suojautuminen ei kaikissa olosuhteissa ja erityisesti jatkuvana ole mahdollista. Valuuttakurssien muutokset voivat heikentää tulosta sekä pienentää taseen omaa pääomaa muuntoerojen vaikutuksesta. Valuuttakurssien muutokset voivat myös vaikuttaa tulosta ja tasetta vahvistavasti. Luottotappioriskien muutos hajautuu liiketoiminnoittain ja asiakkaittain, joten Aspon liiketoiminnat eivät ole kärsineet suuria luottotappioita vaikka luottotappioriskit ovat kasvaneet.

Konsernin vahinkoriskien määrää ja todennäköisyyttä arvioidaan säännöllisesti. Vahinkovakuutukset kilpailutettiin ja vakuutusmäärät päivitettiin vuonna 2016. Vakuutusmäärät ovat Aspon toiminnan laajuuteen nähden riittävät, mutta vakuutusyhtiöt voivat rajoittaa vakuutusten voimassaoloa eri syistä lisääntyneiden riskien seurauksena esimerkiksi sotatoimialueilla.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Aspon tarkastusvaliokunnan yhtenä tehtävänä on yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta. Tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallintaprosessia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä erityisesti strategisten riskien ehkäisemiseksi. Hallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan periaatteiden mukaisesti riskienhallinta on osa Aspon sisäistä valvontaa ja sen tehtävänä on varmistaa konsernin strategian toteutumista, taloudellisen tuloksen kehittymistä, omistaja-arvoa, osingonmaksukykyä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Vastuu riskienhallinnasta on toimialojen liiketoimintajohdolla. Johto vastaa riittävien toimenpiteiden määrittämisestä, toteuttamisesta sekä toimenpiteiden toteutumisen seurannasta osana päivittäistä toiminnan ohjausta. Telkon ja ESL Shippingin riskien päivitys tehtiin vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja muiden liiketoimintojen riskit päivitetään vuoden 2017 alussa. Riskienhallintaa koordinoi Aspon talousjohtaja, joka raportoi konsernin toimitusjohtajalle.

Aspo-konsernin rahoitus ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan keskitetysti emoyhtiössä hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti.

Yksityiskohtaisempi selvitys riskienhallintapolitiikasta ja merkittävimmistä riskeistä on julkistettu yhtiön kotisivuilla. Rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.  
 

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET


Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2016 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 30 975 524, joista yhtiön hallussa oli 396 226 osaketta eli 1,3 % osakepääomasta. Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja -palvelut.

Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-joulukuussa 2016 yhteensä 2 490 725 osaketta ja 17,3 miljoonaa euroa, eli 8,0 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 8,21 euroa ja alin 6,00 euroa. Keskikurssi oli 6,95 euroa ja tilikauden päätöskurssi 8,18 euroa. Tilikauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 250,1 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä yhteensä 9 236 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 697 919 osaketta eli 2,3 % osakekannasta.

Aspo Oyj:n uusi kaupankäyntitunnus (osaketunnus) Nasdaq Helsingissä on ASPO. Aikaisempi kaupankäyntitunnus oli ASU1V. Muutos tuli voimaan 27.6.2016.

Liputusilmoitus

Osakkeenomistaja Tatu Vehmas ilmoitti 31.5.2016, että Aatos Vehmas ja Liisa Vehmas ovat valtuuttaneet hänet käyttämään omistamiensa Aspon osakkeiden äänivaltaa, minkä seurauksena hänen osuutensa Aspo Oyj:n osakkeiden äänimäärästä on kasvanut yli viiden prosentin (5 %).

OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta (0,41) ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 31.495.378,54 euroa, josta tilikauden voitto on 12.804.309,73 euroa. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä on 30 579 298 kappaletta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 7.4.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 18.4.2017. Toinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2017 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 30.10.2017 ja osingon maksupäivä 6.11.2017.

Mikäli Euroclear Finland Oy on ottanut uuden arvopaperikeskuksen ydinjärjestelmän käyttöön ennen hallituksen kokousta, osingon maksupäivän odotetaan aikaistuvan muutamalla päivällä.

Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.


JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016 valitsi uudelleen hallitukseen VT, MBA Mammu Kaarion, OTK Roberto Lencionin, DE, eMBA, kauppaneuvos Gustav Nybergin ja DI Risto Salon sekä uusina jäseninä KTM Mikael Laineen ja KTT Salla Pöyryn. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Roberto Lencionin sekä jäseniksi Mammu Kaarion, Mikael Laineen ja Salla Pöyryn.

Hallituksella oli vuoden 2016 aikana 11 kokousta, joista neljä oli puhelinkokouksia. Kokouksiin osallistumisprosentti oli 99.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut eMBA Aki Ojanen.

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Harri Pärssinen.


YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ


Osinko

Aspo Oyj:n 7.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 0,41 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 18.4.2016.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous 7.4.2016 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt saamaansa valtuutusta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita


Yhtiökokous 9.4.2015 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta.
Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti.

Hallitus on käyttänyt saamaansa valtuutusta luovuttamalla 18.3.2016 yhteensä 88 970 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vuosien 2015-2017 osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksolle 2015 kuuluville henkilöille.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista


Yhtiökokous 9.4.2015 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti. Hallitus ei ole käyttänyt saamaansa valtuutusta.


OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 31.8.2016 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Tatu Vehmas, puheenjohtaja (Vehmaksen suku); Veronica Timgren (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Reima Rytsölä (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Mikko Mursula (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 5.4.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Risto Salo.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot olisivat seuraavat:

  • hallituksen jäsen 2 700 euroa / kuukausi (vuonna 2016 palkkio oli 2 400 euro/kk)
  • varapuheenjohtaja 1,5 x hallituksen jäsenen palkkio eli 4 050 euroa / kuukausi (vuonna 2016 palkkio oli 3 600 euroa/kk)
  • puheenjohtaja 2 x hallituksen jäsenen palkkio eli 5 400 euroa / kuukausi (vuonna 2016 päätoimisen puheenjohtajan palkkio oli 15 500 euroa/kk)

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot säilytetään ennallaan eli maksetaan 700 euroa / kokous. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi 1,5 x valiokunnan jäsenen kokouspalkkio eli 1 050 euroa / kokous (vuonna 2016 palkkio oli 700 euroa/kokous). Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.


OIKEUDENKÄYNNIT

Helsingin käräjäoikeus antoi 27.2.2015 päätöksen ESL Shipping Oy:n ja Suomen valtion välisessä kanteessa, joka koskee vuosina 2001-2004 veloitettuja väylämaksuja. Helsingin käräjäoikeuden päätöksen mukaan Suomen valtio velvoitettiin maksamaan ESL Shippingille yhtiön vaateiden mukaisesti noin 3,0 miljoonaa euroa sekä oikeudenkäyntikulut ja korkoja. Valtio valitti käräjäoikeuden tuomiosta ja hovioikeus kumosi 8.8.2016 annetussa tuomiossa Helsingin käräjäoikeuden päätöksen ja hylkäsi ESL Shippingin kanteen vanhentuneena. Yhtiö on hakenut valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Varustamo on voittanut oikeusprosessin intialaista ABG Shipyard -telakkaa vastaan vuonna 2011 vastaanotetun m/s Alppilan takuuaikaisten korjausten korvaamisesta. Välimiesoikeuden antaman päätöksen mukaan ABG Shipyard -telakka velvoitettiin maksamaan ESL Shippingille yhtiön vaateiden mukaisesti korjauskulut ja korot. Päätöksen vaikutus tullaan huomioimaan sillä tilikaudella, jolla päätöksen mukaiset maksut saadaan.

Helsingissä 15.2.2017

ASPO Oyj

Hallitus
ASPO-KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA


  10-12/2016 10-12/2015
  Me % Me %
         
Liikevaihto 124,5 100,0 122,1 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 0,2 0,2
Materiaalit ja palvelut -91,0 -73,1 -88,7 -72,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10,1 -8,1 -10,4 -8,5
Poistot ja arvonalentumiset -3,0 -2,4 -2,9 -2,4
Liiketoiminnan muut kulut -14,4 -11,6 -14,1 -11,5
         
Liikevoitto 6,3 5,1 6,2 5,1
         
Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -0,5 -2,3 -1,9
         
Voitto ennen veroja 5,7 4,6 3,9 3,2
         
Tuloverot -0,5 -0,4 -0,2 -0,2
         
Tilikauden voitto 5,2 4,2 3,7 3,0
         
Muut laajan tuloksen erät        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
Muuntoerot 2,1   -2,8  
Suojauslaskenta 2,2   0,2  
Myytävissä olevat rahoitusvarat     0,0  
Luokittelun muutokset     0,0  
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,1   0,0  
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 4,2   -2,6  
Tilikauden laaja tulos 9,4   1,1  
         
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva 5,2   3,7  
tulos        
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 9,4   1,1  
         
Tulos/osake, euroa 0,17   0,11  
Laimennettu tulos/osake, euroa 0,17   0,11    1-12/2016   1-12/2015  
  Me % Me %
         
Liikevaihto 457,4 100,0 445,8 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 0,3 1,2 0,3
Materiaalit ja palvelut -334,7 -73,2 -318,2 -71,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -40,0 -8,7 -41,0 -9,2
Poistot ja arvonalentumiset -11,6 -2,5 -12,5 -2,8
Liiketoiminnan muut kulut -51,9 -11,3 -54,7 -12,3
         
Liikevoitto 20,4 4,5 20,6 4,6
         
Rahoitustuotot ja -kulut -3,0 -0,7 0,7 0,2
         
Voitto ennen veroja 17,4 3,8 21,3 4,8
         
Tuloverot -1,5 -0,3 -1,5 -0,3
         
Tilikauden voitto 15,9 3,5 19,8 4,4
         
Muut laajan tuloksen erät        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
Muuntoerot 3,2   -5,8  
Suojauslaskenta 1,4   0,3  
Myytävissä olevat rahoitusvarat     1,8  
Luokittelun muutokset     -4,9  
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,1   0,6  
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 4,5   -8,0  
Tilikauden laaja tulos 20,4   11,8  
         
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 15,9   19,8  
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 20,4   11,8  
         
Tulos/osake, euroa 0,49   0,61  
Laimennettu tulos/osake, euroa 0,49   0,61  
         

  


ASPO-KONSERNIN TASE

  12/2016 12/2015 Muutos
  Me Me %
Varat      
       
Muut aineettomat hyödykkeet 9,4 11,1 -15,3
Liikearvo 42,6 42,7 -0,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 113,3 116,4 -2,7
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,2 0,2 0,0
Saamiset 4,9 3,8 28,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 170,4 174,2 -2,2
       
Vaihto-omaisuus 56,7 48,4 17,1
Myynti- ja muut saamiset 60,0 58,3 2,9
Rahavarat 22,6 23,9 -5,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 139,3 130,6 6,7
       
Varat yhteensä 309,7 304,8 1,6
       
Oma pääoma ja velat      
       
Osakepääoma 17,7 17,7 0,0
Muu oma pääoma 96,8 84,9 14,0
Oma pääoma yhteensä 114,5 102,6 11,6
       
Pitkäaikaiset velat 121,2 121,1 0,1
Lyhytaikaiset velat 74,0 81,1 -8,8
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 309,7 304,8 1,6


  


ASPO-KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA  

                     
A = Osakepääoma     F = Muuntoerot              
B = Ylikurssirahasto   G = Kertyneet voittovarat              
C = Käyvän arvon rahasto H = Yhteensä              
D = Muut rahastot                  
E = Omat osakkeet                  

Me A B C D E F G H
Oma pääoma 1.1.2016 17,7 4,3 -0,3 31,9 -2,7 -21,8 73,5 102,6
Tilikauden laaja tulos:                
Tilikauden voitto             15,9 15,9
Muuntoerot           3,2   3,2
Rahavirran suojaus*     1,3         1,3
Laaja tulos yhteensä     1,3     3,2 15,9 20,4
Liiketoimet omistajien kanssa:                
Osingonjako             -12,5 -12,5
Hybridi-instrumenttien muutos       5,0     -1,2 3,8
Osakepalkitseminen         0,4   -0,2 0,2
Rahastosiirto       0,1     -0,1 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä       5,1 0,4   -14,0 -8,5
Oma pääoma 31.12.2016 17,7 4,3 1,0 37,0 -2,3 -18,6 75,4 114,5
                 
Oma pääoma 1.1.2015 17,7 4,3 1,9 32,0 -3,4 -16,0 67,6 104,1
Tilikauden laaja tulos:                
Tilikauden voitto             19,8 19,8
Muuntoerot           -5,8   -5,8
Rahavirran suojaus*     0,3         0,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat*     -2,5         -2,5
Laaja tulos yhteensä     -2,2     -5,8 19,8 11,8
Liiketoimet omistajien kanssa:                
Osingonjako             -12,2 -12,2
Hybridi-instrumentin korot             -1,4 -1,4
Osakepalkitseminen         0,7   -0,4 0,3
Rahastosiirto       -0,1     0,1 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä       -0,1 0,7   -13,9 -13,3
Oma pääoma 31.12.2015 17,7 4,3 -0,3 31,9 -2,7 -21,8 73,5 102,6


* verovaikutus huomioituna   

ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 
   
    1-12/2016 1-12/2015
    Me Me
  LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
  Liikevoitto 20,4 20,6
  Oikaisut liikevoittoon 11,6 13,4
  Käyttöpääoman muutos -10,6 -4,2
  Maksetut korot -3,7 -3,1
  Saadut korot 0,4 0,6
  Maksetut tuloverot -1,9 -2,3
  Liiketoiminnan rahavirta 16,2 25,0
       
  INVESTOINNIT    
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -5,0 -5,5
  Ennakkomaksut aluksista -1,3 -9,2
  Luovutustulot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 0,2 0,1
  Luovutustulot myytävissä olevista rahoitusvaroista   4,9
  Ostetut tytäryhtiöt, lisäkauppahinta   -0,3
  Myydyt liiketoiminnat ja tytäryhtiöt   0,1
  Investointien rahavirta -6,1 -9,9
       
  RAHOITUS    
  Lyhytaikaisten lainojen muutos -3,5 -21,9
  Pitkäaikaisten lainojen nostot 7,2 61,0
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,7 -35,4
  Hybridi-instrumentti, takaisinmaksut -20,3  
  Hybridi-instrumentti, korot -0,9 -1,4
  Hybridi-instrumentti, liikkeeseenlasku 24,8  
  Maksetut osingot -12,5 -12,2
  Rahoituksen rahavirta -11,9 -9,9
 
Rahavarojen muutos
-1,8 5,2
  Rahavarat vuoden alussa 23,9 19,3
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,5 -0,6
  Rahavarat kauden lopussa 22,6 23,9
       
   

 
   

ASPO-KONSERNIN SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT


Segmenttien varat, Me
   
  12/2016 12/2015
ESL Shipping 121,1 123,8
Leipurin 62,8 61,8
Telko 78,1 65,7
Kauko 20,0 26,8
Segmenteille kohdistamattomat 27,7 26,7
Yhteensä 309,7 304,8
     
Segmenttien velat, Me    
  12/2016 12/2015
ESL Shipping 9,2 11,0
Leipurin 14,3 14,9
Telko 32,0 27,1
Kauko 5,4 12,6
Segmenteille kohdistamattomat 134,3 136,6
Yhteensä 195,2 202,2

ASPO-KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

  12/2016 12/2015  
  Me Me  
       
Omista veloista annetut vakuudet:      
Annetut kiinnitykset 104,5 104,5  
Takaukset 40,3 45,9  
Muut vastuusitoumukset 38,1 37,2  
       
Muut vuokravastuut 23,6 24,8  
       
Yhteisyritysten puolesta annetut takaukset   0,2  
       
Johdannaissopimukset, käyvät nettoarvot      
-valuuttatermiinit 1,7 0,1  
-koronvaihtosopimukset -0,6 -0,7  
     
     
       

LAATIMISPERIAATTEET

Aspo Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2015 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2015. Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Aspo Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.Tunnuslukujen laskentakaavat on selostettu Vuosi 2015 -julkaisun sivulla 70.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Aspon toimintasegmentit ovat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko. Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen ja vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja.

Konserni raportoi liikevaihtoa seuraavan maantieteellisen jaon mukaan: Suomi, Skandinavia, Baltia, Venäjä + Ukraina + muut IVY-maat, sekä muut maat.

TIEDOTUSTILAISUUS

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona 15.2.2017 klo 14.00 Paavo Nurmi -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää keskiviikkona 5.4.2017 klo 14.00 Helsingissä. 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2017

Aspon tilinpäätös julkaistaan viimeistään 15.3.2017 suomeksi ja englanniksi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on luettavissa ja tilattavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.aspo.fi.

Aspo Oyj julkaisee vuonna 2017 kaksi osavuosikatsausta ja puolivuosikatsauksen:
Osavuosikatsaus 1-3/2017 tiistaina 9.5.2017
Puolivuosikatsaus 1-6/2017 tiistaina 15.8.2017
Osavuosikatsaus 1-9/2017 torstaina 26.10.2017

Helsingissä 15. helmikuuta 2017

ASPO Oyj
Aki Ojanen
  Arto Meitsalo  
toimitusjohtaja   talousjohtaja  


Lisätiedot:
Aki Ojanen, 09 521 4010, 0400 106 592, sähköposti aki.ojanen (a) aspo.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi
  
Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Liitteet:
Aspo tilinpäätöstiedote 2016


« takaisin julkaisulistaan