Kuvapaikka - Imageplace

Eteenpäin teknisessä kaupassa kuoppaisella tiellä

Suomi on eräs vientivetoisimpia maita Euroopassa. Yhteiskunnallinen keskustelu on kallistumassa jopa entisten tupo-sopimusten sijaan tehtävään ”Suomen malliin”. Ajatuksena on, että vientiteollisuus määrittelee, mikä on jakovara kustannustasolla maksimissaan yhteiskunnassa ja tämän perusteella käytäisiin alakohtaisesti neuvottelut ja tehtäisiin sitovat sopimukset työehdoista. Tavoite on supistaa kestävyysvajetta ja padota kulutaso Suomessa mm. julkisella sektorilla. Onnistuessaan Suomen malli hyödyttää kaikkia.

Tekninen kauppa mahdollistaa tehokkaalla tuonnilla korkea-arvoisemman viennin.

Kaupan liitto järjesti vuotuisen Kauppa 2017 -tapahtuman. Juhlapuhujana ollut elinkeinoministeri antoi tunnustuksen tekniselle kaupalle oleellisena arvonluojana vientiteollisuudelle. Pitääkö meidän siis odotella, että vienti lähtee vetämään tai kotimaan teollisuudessa pääsemme kasvu-uralle?

Odottelu on hyvästä mutta toimiminen itse vielä parempi. Finanssikriisin jälkeen teollisuutemme rakenne on muuttunut merkittävästi – lopullisesti. Monilla toimialoilla tapahtunut evoluutio, jopa luova tuho, on pysyvää. Toimialoilla kuten yrityksilläkin on elinkaari. Uudistuminen on aina parempi kuin entisen olotilan säilyttäminen. Pitää kuitenkin muistaa, että auringonlaskun aloillakin on monia kukoistavia yrityksiä, jotka kehittyvät vahvasti. Oleellista on olla kyseisellä toimialalla parempi kuin muut alalla toimivat yritykset.

Muutoksen nopeus on vain kiihtynyt. Valitettavasti vapaakauppa-ajatus on samalla ottanut askelia taaksepäin. Suomalaiset pienenä kansana ja kansantaloutena hyötyvät keskimäärin enemmän vapaakaupasta kuin suuret taloudet. Toivottavasti me kaikki viemme vahvasti eteenpäin vapaakauppaa ja ajatusta sen kehittämisestä. Yhteiset laatukäsiteet ovat suuri asia vientikauppiaalle, standardointi vielä parempi. Jos osaaminen päästetään Suomesta kaikkoamaan, sen takaisin saaminen on vaikeaa, jollei mahdotonta.Esimerkiksi positiivista on, että Suomessa edelleenkin suunnitellaan ja valmistetaan maailman parhaat alukset merenkulkuun. Ehkäpä vapaakauppasopimus Kanadan kanssa mahdollistaa vielä jäänmurtajienkin viennin uusille markkinoille.Aki Ojanen


Marraskuu 2016

«   Takaisin