Kuvapaikka - Imageplace

Ajassa

Kokonaisuutena 2016 oli hyvä ja dynaaminen vuosi. Aspon liikevaihdon ja liikevoiton kasvu kiihtyi toisella vuosipuoliskolla. Odotamme hyvän kehityksen jatkuvan.

Omistamiemme tytäryhtiöiden johtamista kehitettiin vahvistamalla yhtiöiden hallituskokoonpanoja. Leipurin Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.3.2016 alkaen Mikko Laavainen, Kauko uusi ilmeensä strategiansa mukaiseksi ja Telko panosti aluestrategiaan ja laajentui sekä kasvoi voimakkaasti idässä. ESL Shipping sai päätöksen enintään 5,9 miljoonan euron EU:n tuesta laivojen energiatehokkuus- ja ympäristöinvestointeihin. Pohjatyötä tulevalle tuloskehitykselle vietiin vahvasti eteenpäin. Olemme kertoneet, että tavoittelemme pitkäaikaisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamista 2020 mennessä.

Menestys on aina viimekädessä kiinni omista valinnoista ja toimenpiteistä. Hyvä esimerkki Aspon valinnoista on pitkäaikainen sitoutuminen itämarkkinoiden liiketoiminnan kehittämiseen. Liikevaihtomme on kasvanut itämarkkinoilla viimeisen kahdeksan vuoden aikana keskimäärin 17 % vuodessa. Jokaisella neljänneksellä olemme raportoineet kannattavasta toiminnasta. Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä itämarkkina oli meidän suurin markkina-alueemme, liikevaihdon ollessa ennätystasolla. Vaikka olemme menestyneet hyvin, uskomme että markkinoiden koko mahdollistaa monivuotisen kasvun myös jatkossa. Venäjän talous on tilastojen mukaan kääntymässä kasvuun. Olemme vahvemmassa markkina-asemassa kuin ennen kriisiä, mikä helpottaa tavoitteiden saavuttamista.

Monialayhtiössä asioiden näkeminen tulevaisuuteen on tärkeää. Asioista ja ilmiöistä tulee tietää yksityiskohtaisesti ja tehdä laajempi päätös, mitä se kulloinkin meille merkitsee. Aspolainen tapa johtaa liiketoimintoja ajankohtaan soveltuvien liiketoimintojen hallituskokoonpanojen kautta on osoittautunut hyväksi. Hallitukset kokoontuvat noin 10 kertaa vuodessa. Hallituksissa pyrimme havaitsemaan ne oleelliset muutosvoimat, jotka ratkaisevat menestyksen. Haluamme olla kiistattomasti omien toimialojemme markkinajohtajia, mikä usein merkitsee myös sitä, että meidän tulee olla toimialallamme maailman parhaita. 

Eräs nykyajassa oleva muutos on jakaa osinko useammassa erässä. Aspon hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksettaisiin kahdessa erässä, ensimmäinen huhtikuussa ja toinen erä marraskuussa 2017. Osingon jakautuminen kahteen erään tasaa osakkeen arvon volatiliteettiä ja osingon kassavirtaa. Uskomme, että osingon jakaminen useaan erään tulee lisääntymään myös Suomessa kansainvälisen trendin mukaisesti.


Aki Ojanen


Helmikuu 2017

«   Takaisin