Kuvapaikka - Imageplace

Luomme omistaja-arvoa


Visiomme on kasvattaa yrityksen arvoa ja osaamista pitkäjänteisesti sukupolvesta toiseen.

Tavoitteenamme on luoda omistajille arvoa liiketoimintoja kehittämällä ja rakennejärjestelyjä toteuttamalla sekä rakentamalla tytäryhtiöiden kautta kestäviä, vahvaan kumppanuuteen ja kumuloituneeseen erikoisosaamiseen perustuvia asiakassuhteita.

Ydinosaamistamme on keskisuurten yritysten kasvattaminen ja kansainvälistäminen.

Tavoitteen toteutumista edistää suurimpien osakkeenomistajien edustus yhtiön hallintoelimissä sekä toimivan johdon sitoutuminen omistajuuden kautta.


aspo_inflight_online_medium2.mp4 : 54691 kB