Kuvapaikka - Imageplace

Vahva omistajuus on yksityissijoittajan etu

Aspon tavoitteena on kasvattaa omistajien varallisuutta kasvamalla kannattavasti ja tehostamalla pääoman tuottoa. Tavoitteen toteutumista edistää suurimpien osakkeenomistajien edustus yhtiön hallintoelimissä.

Aspon neljä liiketoiminta-aluetta muodostavat tasapainoisen, hajautetun kokonaisuuden. Aspo pystyy hyödyntämään yhdellä liiketoiminta-alueella syntynyttä tietoa ja uusia ajatuksia nopeasti myös muilla toimialoillaan, mikä tehostaa konsernin toimintaa ja sen eri yhtiöiden tavoitteiden saavuttamista.

Aspo-konsernin ylin johto on vahvasti sitoutunut palvelemaan pääomamarkkinoita, joiden edustajia konsernin johto tapaa säännöllisesti.

Hallinnointiperiaatteet (Corporate governance)

Aspon hallinnointiperiaatteet on esitetty osiossa Aspo » Hallinnointiperiaatteet.

aspo_inflight_online_medium2.mp4 : 54691 kB